Trawsnewid ADY

 

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwnegol newydd yn dod i rym yng Nghymru ar gyfer rhai grwpiau o ddisgyblion o fis Medi ymlaen. Mae’r ysgol wrthi’n paratoi ar gyfer y newidiadau yma ar hyn o bryd.

 

Ceir mwy o wybodaeth am hyn yn y dogfennau yn yr atodiadau.

 

Mrs Howells yw’r CADY (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol) yn yr ysgol ac mae croeso i chi i gysylltu gyda hi yn yr ysgol os oes gennych gwestiynau am y newidiadau yma.