Mae clwb yr Urdd yn cwrdda pob nos Iau o 3-30yp tan 4-30yp. Cyfle i wneud gweithgareddau hwylus drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyfle i gymdeithasu a chael hwyl - dewch !

 

Lluniau i ddilyn wedi derbyn caniatád.