ffynnonllawddog.jpg

 Wedi llifo o dan y bont mae'r afon Teifi yn mynd heibio i Ffynnon Llawddog.  Ffynnon sydd wedi bod yn cyflenwi dŵr glan i frodorion Cenarth, ers cyn cof.  Gobeithio bydd cyfnod y disgyblion yn nosbarth y Ffynnon yn un chwilfrydyig gyda gwybodaeth newydd yn tarddu wrth droed y disgybl.

 

Croeso i Ddosbarth y Ffynnon

Mae 20 disgybl yn mynychu dosbarth Y Ffynnon ym mlynyddoedd 2 a 3.

Athro: Miss Ff Harris

Cynorthwy-ydd Dosbarth: Mrs J Driscoll 

 

Lluniau'r dosbarth

IMG 2255

IMG 2254

IMG 2253