Annwyl rieni / warcheidwaid,

 

Diolch am eich cydweithrediad wrth i ni barhau i weithio o dan y cyfyngiadau Covid.

 

Plant Mewn Angen – diolch yn fawr am eich cyfraniadau hael.


Nodyn i`ch  atgoffa - Siart Wybodaeth i rieni / warcheidwaid - cyfeiriwch at y siart lif yma os fyddwch chi neu eich plentyn / plant yn arddangos symptomau COVID 19

UntitledCovid2

Cofion cynnes

 

Miss M. Lewis

Pennaeth