Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Cŵn ar  dir yr  ysgol  -  dogs wedi'u  gweld ar dir  yr  ysgol. Cofiwch na chaniateir cŵn ar dir yr ysgol.

 

  • Hanner tymor - Mi fydd yr ysgol yn cau ar ddydd Gwener, Mai 28ain ar gyfer gwyliau’r Sulgwyn. Mi fydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Mehefin 7fed.

 

  • Symptomau - dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a hysbysu’r ysgol. Mae angen i'r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

 

Mae'r symptomau'n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu  flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder a gwynegon cyffredinol a phoenau sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

 

Bwydlen am wythnos 24.5.21:

 

Dydd Llun

Chilli Bîff mwyn  Reis Bara Naan Llysiau Cymysg

Fflapjac Crymbl Afal gyda Sudd Ffrwythau

 

Dydd Mawrth

Cyw Iâr wedi Grilio Waffls bach Ffa Pob/ Pys gyda Ffyn Llysiau Bara Crwst

Cacen Siocled yr Haf

 

Dydd Mercher

Selsig a Phwdin Swydd Efrog a Grefi Moron a ffa

Bisged Ceirch gyda Chwrens, ffrwyth a Llaeth

 

Dydd Iau

Pasta pob  Bara Garlleg  Brocoli ac india-corn

Salad Ffrwythau

 

Dydd Gwener

Bysedd Pysgod Eog

Sglodion  Pys a Salad Cymysg

Rholyn Sbwng hufen ia

 

Cofion

 

M. Lewis

Pennaeth