Annwyl rieni/warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Diolch o galon i bawb, yn arbennig i`r plant a ddaeth allan ar nos Wener; mwynhaodd pawb mas draw. Pleser mawr oedd i weld a chlywed y plant yn canu.
  • Cinio Nadolig 9fed o Ragfyr.
  • Siwmperi Nadolig ar ddydd Gwener 10fed o Ragfyr ond ni fyddwn yn gwneud casgliad.

Bwydlen am yr wythnos:

Dydd Llun

Peli cig a saws tomato; pasta

Rolyn sbwng hufen ia

Dydd Mawrth

Grilen cyw iar waffls ffa pob

Cacen het

Dydd Mercher

Cawl bara

Crymbl a chwstard

Dydd Iau

Cinio Nadolig

Dydd Gwener

Pysgod sglodion llysiau

Cacen siocled a saws gwyn

Cofion cynnes,

Miss M. Lewis     

Pennaeth