Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am 5 diwrnod

a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.

  • Cyfnodau mamolaeth - Fe fydd Mrs Delyth James yn gorffen yr wythnos yma a Ms Lowri Waters yn dychwelyd o`i chyfnod mamolaeth; rydym yn hynod o ddiolchgar iddi

am ei holl waith a chefnogaeth dros y cyfnod yma. Dymunwn yn dda iddi yn y dyfodol.

Hefyd croesawn Miss Rebecca Williams yn ôl o`i chyfnod mamolaeth ac fe fydd Miss William yn dysgu dosbarth y Ffynnon. Bydd Miss Carruthers yn aros ac yn cefnogi grwpiau o ddisgyblion. 

Bydd Mrs Hughes yn parhau i ddysgu blwyddyn 5 a 6.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 23.05.22

Dydd Llun

Pysgod tatw ffa pob llysiau

Eirinen wlanog ac hufen ia

Dydd Mawrth

Peli cig saws tomato pasta bara garlleg llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mercher

Cyw iâr stwffin tatw llysiau grefi

Cacen siocled creisionllyd Sudd

Dydd Iau

Pitsa Tatw salsa llysiau

Myffin siocled Llaeth

Dydd Gwener

 Grilen cyw iâr sglodion moron wedi`i gratio, salad

Jeli ffrwythau ac hufen

  • Mabolgampau ysgol – Gorffennaf 8fed - Mabolgampau Ysgol a Raffl Hamperi Gwych os yw`r tywydd yn dderbyniol.
  • Gwyliau Hanner Tymor – bydd yr ysgol ar gau am 3.30yp ar ddydd Gwener, ac yn ail-agor ar ddydd Llun, Mehefin 6ed.
  • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau ar 4ydd o Orffennaf.
  • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.

    Rasbryndioddef22522.png

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth