Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

Nodyn atgoffa ar gyfer yr wythnos i ddod:

  • Covid - Bydd angen i`ch plentyn i hunanynysu am 5 diwrnod os ydy`n profi'n bositif am Covid tymor nesaf.
  • Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd MAWRTH i ddydd Iau am £8 y diwrnod.
  • Gwersi Nofio - Bydd gwersi nofio yn parhau am bythefnos eto i flynyddoedd 4, 5 a 6 Dosbarth y Berllan Mrs Hughes.

                          

Bwydlen am ginio am yr wythnos 25.4.22

Dydd Llun

Cyri

Flapjack

Dydd Mawrth

Grilen cyw iar

Cacen siocled Haf

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci

Dydd Iau

Pastisho

Salad ffrwythau

Dydd Gwener

Pysgod

Rolyn hufen ia

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth