Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

Blwyddyn newydd dda!

Bydd Ysgol Cenarth ar agor i bob dosbarth ar ddydd Llun 10fed o Ionawr.

Mae`r trefniadau gollwng a chasglu yn y bore a’r prynhawn yn parhau fel a ganlyn:

  • Dosbarth y Ffrydiau  / Meithrin (Mrs Howells) am 8.55yb a gadael  12:00yp os ydyn yn rhan amser; a 3.10yp os ydyn yn llawn amser.
  • Dosbarth y Bont (Mrs James/Miss Caruthers) 8.50yb a gadael 3.15.
  • Dosbarth y Ffynnon (Miss Harris)  8.45yb ac yn gadael am 3.30.
  • Dosbarth y Berllan (Mrs Hughes) yn cyrraedd 8.45 ac yn gadael am 3.30.

Hwb Gofal Plant – Cynigir y darpariaeth hyn ar gyfer argyfwng yn unig am ddydd Gwener 7fed o Ionawr i weithwyr allweddol yn unig – rhowch wybod os oes angen.

Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd Llun i ddydd Iau yn dechrau ar 10fed o Ionawr am £8 y diwrnod; cofrestrwch drwy anfon enw eich plentyn / plant ataf.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 10.1.22

Dydd Llun 

Tica cyw iâr llysiau reis Bara Naan

Ffrwythau cymysg ac hufen ia

Dydd Mawrth 

Pysgod Ffa Pob Tatw

Cacen siocled Saws gwyn Bolgnes a 

Dydd Mercher 

Cinio rhost porc

Sgonen afal a chwstard

Dydd Iau 

spageti bara garlleg llysiau

Bisgedi ceirch a llaeth

Dydd Gwener 

Byrgyr biff sglodion Ffa pob

Iogwrt

Bydd eisiau dychwelyd y cyfrifiaduron ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Fe fydd sesiynau byw ar Teams ar ddydd Gwener 7fed o Ionawr i bob dosbarth; bydd amserau am y sesiynau yfory ar Teams.

Cofion cynnes,

M. Lewis