Mae'r clwb garddio yn cwrdd pob nos Fawrth (yn ôl y tywydd) o 3-30yh tan 4-40yh. Cyfle i ddysgu am fyd natur, plannu, bwydo a chasglu'r ffrwyth. Profiadau gwych natur yn yr awyr iach.

Mae llawer fwy o bobol nawr yn sylweddoli'r pwysigrwydd o dyfu ffrwythau a llysiau adref ers Cofid19. Os oes unrhwy luniau gyda chi o bethau rydych wedi bod yn tyfu adref yn ddiweddar, danfonwch nhw mewn ogydd.

garddio 2 garddio 3

garddio 4 garddio 5