unnamed                    unnamed                                                                                                              

Y gr┼Áp bwyta'n iach sy'n gyfrifol am godi ymwybyddiaeth o fwyta'n iach.  Mae'r epidemig Cofid19 wedi pwysleisio pwysigrwydd dilyn ffordd o fyw iach. Yn Ysgol Cenarth rydym yn hybu'r awydd i fwyta'n iach ac yn dymuno cynnwys y disgyblion yn yr ymgyrch.