Y cyngor Ysgol yw'r fforwn at drafod yr holl faterion sydd yn bwysig i brofiadau pob dydd disgyblion yn yr ysgol. Mae'n gyfle i fagu hyder a chyfrifoldeb y disgyblion drwy trafod materion pwysig ymhysig ei gilydd. Mae'n ffordd hefyd o fagu ymrwymiad i'r ysgol a sylweddoli bod newidiadau yn bosib drwy fod yn rhan o gynghorau.