Logo Dosbarth y Berllan

 

Croeso i Ddosbarth 'Y Berllan'

Dosbarth: 18 o ddisgyblion ym mlynyddoedd 4,5 a 6. 

Athro: Miss R Williams

Cynorthwy-ydd Dosbarth: Mrs S Elliott

Thema Tymor yr Haf: Y Byd o'n Cwmpas

 

Coeden_afalau.jpg

Cyn i'r ysgol gael ei chodi roedd perllan afalau arfer fod yn un cornel o'r safle. Wedi blynyddoedd o ofal a meithrin yn yr ysgol bydd y disgyblion yn cael y cyfle yn 'Y Berllan' i ddatblygu mewn i unigolion ifanc,  aeddfed, cytbwys, dwyieithog ac yn medru camu ymlaen ar ddiwedd eu hamser gyda ni yn hyderus i'r Ysgol Uwchradd.

                                  

Pasg Hapus wrth ddosbarth Y Berllan - mwynhewch y gwyliau!

Pasg Hapus Y Berllan