Or corun i'r sawdl

Thema'r tymor yr hanner tymor diwethaf yw 'O'r corun i'r sawdl'.

Dechreuwn y Thema drwy gael llais y disgyblion er mwyn darganfod beth hoffan nhw wneud o fewn yr hanner tymor i wneud a'r thema.

Dyma rhai o'n syniadau. 

 

 

 

 

 

Yn ogystal â dysgu am y Thema rydym hefyd wedi bod yn gweithio yn galed i greu darnau arian gwahanol er mwyn dathlu'r jiwbilî.

Edrychwch ar y darnau arian gwahanol rydym wedi creu i ddathlu 70 mlwyddyn gyda'r Frenhines. 

Dathliad y Frenhines