Dewch i edrych ar ein hysgol ar ei newydd wedd!

 

Prif Fynedfa : 

15

 

Coridor :

12

 

Tai Bach Merched a Bechgyn : 

1 3 2

 

Tŷ bach anabl : 

9

 

Ystafell Staff : 

11

 

Ardal allanol Y Ffrydiau / Gofal Plant:

13

 

Dosbarth cyn ysgol a gofal plant :
14

6

  5  7

             8 4