Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Mi fydd yr ysgol yn cau ar ddydd Gwener, Mai 28ain ar gyfer gwyliau’r Sulgwyn. Mi fydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun, Mehefin 7fed.

Symptomau - dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a hysbysu’r ysgol. Mae angen i'r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae'r symptomau'n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder ac gwinegon cyffredinol a phoenau sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

 

Bwydlen am yr wythnos:

 

Dydd LLun

Pitsa, salsa, llysiau, salad pasta

Myffin siocled  Llaeth

 

Dydd Mawrth

Peli biff, saws tomato, pasta, llysiau

Sgon afal Cwstard

 

Dydd Mercher

Cinio cyw iar

Cacen Siocled Grensiog gyda Sudd ffrwythau

 

Dydd Iau

Pysgodyn, Tatw, ffa pob, llysiau

Melba eirin gwlanog

 

Dydd Gwener

Cyw Iâr wedi’i lapio, sglodion, moron

Ffrwyth mewn jeli Hufen

 

 

Diolch i chi am eich adborth ac awgrymiadau hefyd am rannu syniadau diddorol am y cwricwlwm newydd.

 

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth