Annwyl rieni / warcheidaid,

Bydd plant yn y Cyfnod Sylfaen yn parhau i fod yn yr Ysgol. Mae rhaid dychwelyd cyfrifiaduron nawr os gwelwch yn dda.

Trefniadau dychwelyd ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 –

 

Bl 3 a 5

Dydd Llun 15fed Mawrth

Bl 4 a 6

Dydd Mawrth 16eg Mawrth

Bl 3, 4, 5 a 6

Bydd pob blwyddyn nôl yn yr ysgol erbyn dydd Mercher 17eg Mawrth

 

Symptomau - dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a hysbysu’r ysgol. Mae angen i'r aelwyd gyfan hunan ynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae'r symptomau'n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder a gwinegon cyffredinol a phoenau sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

 

Bydd cinio ysgol ar gael i bawb:

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 15.3.21

Dydd Llun 15.3.21

Pysgod

Tatw pob llysiau

Cacen  Cwstard

Dydd Mawrth 16.3.21

Pasticio Bara garlleg

Cwci Llaeth

Dydd Mercher 17.3.21

Cinio Selsig

Cacen Lemon  cwstard

Dydd Iau 18.3.21

Sbagetti Cyw Iar

Myffin  Sudd Ffrwyth

Dydd Gwener 19.3.21

Pitsa  Sglodion  Ffa pob

Rolyn Hufen Ia

 

Er mwyn anelu at sefyllfa lle mae rhieni / gwarcheidwaid yn ymbellhau’n gymdeithasol rydym am barhau i ddilyn yr amserlen isod er mwyn lleihau’r nifer o rieni / gwarcheidwaid sydd wrth gât yr ysgol ar yr un adeg;

 

Cyrraedd

8.45 - tacsis

8.50 - Bl 4, 5 a 6

9.00 - Blynyddoedd 2 a 3

9.10 - Derbyn a bl 1

9.15 - Meithrin

Gadael

3.10  – Meithrin a thacsis ysgol .

3.15 - Derbyn a bl 1 (a brodyr a chwiorydd iau)

3.20 – Bl 2 a 3 (a brodyr a chwiorydd iau)

3.30 – Bl 4, 5 a 6 (a brodyr a chwiorydd iau)

 

Diolch am eich holl gydweithrediad.

Cofion cynnes

M. Lewis