Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Diogelwch yr Haul:

  1. Gyda'r tywydd poeth daw'r risg o losgi haul felly gwnewch yn dda sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo digon o eli haul cyn iddo gyrraedd yr ysgol a bod potel yn ei fag i ailymchwyddo os oes angen. (Os oes gan eich plentyn alergedd i fathau penodol o eli haul, rhowch wybod i'r ysgol).
  2. Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â het i'w hamddiffyn rhag yr haul.

 

Nodyn atgoffa: Gofynnir i chi i barhau i gyrraedd yr Ysgol yn ol yr amseroedd a roddwyd i chi; fe fydd adeiladwyr yn gweithio eto ar y tir yr wythnos yma:

Cyrraedd

Gadael

8.45 - tacsis

8.50 - Bl 4, 5 a 6

9.00 - Blynyddoedd 2 a 3

9.10 - Derbyn a bl 1

9.15 - Meithrin

3.10  – Meithrin a thacsis ysgol .

3.15 - Derbyn a bl 1 (a brodyr a chwiorydd iau)

3.20 – Bl 2 a 3 (a brodyr a chwiorydd iau)

3.30 – Bl 4, 5 a 6 (a brodyr a chwiorydd iau)

 

Yr wythnos yma, mae`n Wythnos Ewros gyda`r Ysgol a gwahoddir i`r plant wisgo dillad ymarfer corff bob dydd a byddwn yn darparu gwahanol weithgareddau.

Llongyfarchiadau i Erin ac Ellis am eu llwyddiant ar ddod yn ail a thrydydd yn y gystadleuaeth creu poster i`r Ewros.

Ar ddydd Mawrth fe fydd y nyrs yn siarad a`r disgyblion yn nosbarth y Berllan (bl 4, 5 a 6) am Dyfu i Fyny; os nad ydych chi eisiau eich plentyn i ymuno a hyn, cysylltwch gyda Mrs Williams os gwelwch yn dda.

 

Hyfforddiant mewn swydd - Bydd dydd Gwener 2.7.21 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Ni fydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion.

Symptomau - dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 aros gartref ar unwaith, archebu prawf a hysbysu’r ysgol. Mae angen i'r aelwyd gyfan hunanynysu nes bod canlyniad y prawf yn hysbys.

Mae'r symptomau'n cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i ymdeimlad o arogl neu  flas. Gall fod symptomau eraill yn gynnar, fel cur pen, blinder a gwynegon cyffredinol a phoenau sy'n gysylltiedig â'r ffliw fel arfer.

 

Bwydlen am wythnos 7.6.21:

 

Dydd Llun

Pasta pob Cyw iâr, llysiau bara

Cacen het slic

 

Dydd Mawrth

Pysgod ffa pob, salad

Crymbl afal a chwstard

 

Dydd Mercher

Cinio Porc

Myffin + Llaeth

 

Dydd Iau

Bolognaise Cartref, llysiau, bara garlleg

Cwci siocled  Sudd

 

Dydd Gwener

Cŵn poeth  Sglodion Salad

Iogwrt gyda darnau o ffrwythau ffres

 

Cofion

 

M. Lewis

 

Pennaeth