Annwyl rieni/warcheidwaid,

Diolch yn fawr am bob cydweithrediad wrth i ni barhau i ymateb i her y coronafeirws. Cofiwch os nad ydych yn medru ymbellhau yn gymdeithasol, rydym yn annog holl rieni / gwarcheidwaid i wisgo mwgwd wrth hebrwng a chasglu plant.

Casglu Plant

 

Plant Mewn Angen – diolch am eich cyfraniadau hael, llwyddwyd i gasglu £170.00 tuag at yr apêl.

 

Cardiau Nadolig 2020 – Os ydych eich plentyn eisiau danfon cardiau i`w ffrindiau yn yr ysgol, fe fydd bocs postio i bostio; fe fydd dyddiad cau am bostio cardiau Nadolig ar 14eg o Ragfyr er mwyn sicrhau bod digon o amser i fod yn hollol ddiogel i basio nhw ymlaen.

Fe fydd y cardiau yn cael eu rhoi i’r plant ar ddydd Iau y 17eg o Ragfyr.

 

Cofion cynnes,

Miss Lewis