Annwyl rieni / warcheidwaid, staff a disgyblion,

Ar ôl y gwyliau, bydd tymor yr Haf yn dechrau ar 12fed Ebrill 2021 a bydd yr ysgol yn dal i weithredu o dan ganllawiau fel o'r blaen, fe fydd yna newidiadau mewn rhai canllawiau cyfyngol yn unol â 'Llwybr Map' y Llywodraeth. Fodd bynnag, os bydd achosion yn cynyddu, bydd cyfyngiadau'n cael eu rhoi ar waith unwaith eto. Gwahoddir i`ch plentyn dod i'r Ysgol â beic/sgwter tymor nesaf.

Bydd yr e-bost nesaf o`r ysgol ar 11eg o Ebrill.

Hoffwn ddymuno gwyliau Pasg heddychlon i chi a gobeithio y byddwch yn aros yn ddiogel ac yn iach.

Diolch am bob cydweithrediad.

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth