Annwyl rieni/warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Diolch o galon i Mrs Eleri Lewis a Mrs Gill Jones am eu gwaith diwyd yn paratoi cinio Nadolig hyfryd wythnos diwethaf.
  • Bydd eisiau pob disgybl dod a`u gwisgoedd ar ddydd Llun 13eg o Ragfyr os gwelwch yn dda.
  • Ar 17eg o Ragfyr fe fydd disgo yn nosbarthiadau`r ysgol a gall plant dod i`r ysgol yn eu gwisgoedd parti/disgo.
  • Diwrnod ‘dim gwisg ysgol’ ar ddydd Mercher 22ain o Ragfyr.
  • Diwedd y tymor 22ain o Ragfyr.

Bwydlen am yr wythnos:

Dydd Llun

Pysgod Tatw ffa pob llysiau

Sbwng siocled a saws gwyn

Dydd Mawrth

Bolognes sbageti pys llysiau bara garlleg

Bisged ceirch Llaeth

Dydd Mercher

Cinio rhost

Sgon Afal a chwstard

Dydd Iau

Tica cyw iar reis Bara Naan llysiau

Hufen ia ac eirin gwlanog

Dydd Gwener

Byrgyr sglodion llysiau

Iogwrt a ffrwythau

 

Diolch am eich cydweithrediad.

Cofion cynnes,

Miss M. Lewis     

Pennaeth