Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Addasiadau i gyfyngiadau covid-19 – Mi fyddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n ofalus ac yn addasu’r trefniadau /swigod os fydd y niferoedd yn codi.

Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am 5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.

  • Cyfarfodydd Rhieni / Gwarcheidwaid am gynnydd eich plentyn - Mai 9fed, 10fed, 11eg – fe fydd yr athrawon yn cysylltu gyda chi.
  • Rhybudd ymlaen llaw – Bydd Ffotograffydd Tempest yn Ysgol Cenarth ar y 18fed o Fai i gynnig ffotograffiau o unigolion, grwpiau a dosbarthiadau i brynu.
  • Cymdeithas Rhieni ac Athrawon – os oes diddordeb gennych i ymuno ar dïm, plîs cysylltwch. Cymdeithas Rhieni ac Athrawon / CRhA yw sefydliad sydd â chenhadaeth i wneud yr ysgol yn lle gwell i blant ddysgu ac mae angen tîm arnom i weithio nes y gallwn gyfarfod yn yr ysgol fel Cyfarfod Blynyddol yn yr Hydref.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 02.05.22

Dydd Llun

GŴYL Y BANC

Dydd Mawrth

 Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg llysiau

Sgon afal a chwstard

Dydd Mercher

Cyw iâr, tatw, llysiau

Cacen siocled creinshlyd Sudd

Dydd Iau

Pitsa Tatw salsa salad

Myffin siocled Llaeth

Dydd Gwener

Cyw iâr barbeciw, sglodion moron, salad

Jeli ac hufen

  • Gŵyl y Banc Calan Mai – mi fydd yr ysgol ar gau ar ddydd Llun, Mai 2ail.
  • Mabolgampau ysgol – Gorffennaf 8fed - Mabolgampau Ysgol a Raffl Hamperi Gwych os yw`r tywydd yn dderbyniol.
  • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.

Mwynhewch eich Gŵyl y Banc Calan Mai.

Cofion cynnes,

M. Lewis