Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd Llun i ddydd Iau yn dechrau am £8 y diwrnod.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 17.1.22

Dydd Llun

Pastisho

Cwci siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Pysgod tatw ffa pob llysiau

Cacen a chwstard

Dydd Mercher

Cinio selsig

Pwdin reis

Dydd Iau

Sbageti cyw iar

Cacen cresilyd siocled

Dydd Gwener

Pitsa, sglodion,  llysiau

Salad ffrwythau

  • Ymarfer corff i bawb ar ddydd Gwener ac i ddod y neu gwisgoedd ymarfer corff.
  • Record Byd – Urdd Gobaith Cymru / dathlu canmlwyddiant yr Urdd:Dydd Mawrth 25ain o Ionawr – 

Fe fydd disgyblion ysgol Llechryd yn cymryd rhan yn her ‘Guinness World Records’ ar 25ain o Ionawr.

Fel rhan o’r dathlu gwisgwch ddillad coch/gwyn neu gwyrdd ar ddydd Mawrth 25ain o Ionawr.

GUINNESS WORLD RECORDS™

Ar 25 Ionawr 2022, byddwch yn rhan o’r dathliadau ar draws y wlad a’r ymgais am ddau deitl Guinness World Records™ wrth i ni gyd-ganu’r gân eiconig, Hei Mistar Urdd. Gwahoddir i`r plant wisgo coch gwyn a gwyrdd ar y 25.1.22, chwifio baner yr Urdd – mae gwahoddiad i bawb ymuno a dathlu! 

Yr her:

Y nifer mwyaf o fideos o bobl yn canu Hei Mistar Urdd i’w uwchlwytho i Facebook a Twitter rhwng 10.45am ac 11.45am gyda'r hashnod #YmgaisRecordBydYrUrdd

Cofion cynnes,

M. Lewis