Annwyl rieni/warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Brechlyn Ffliw: Mae angen dychwelyd eich ffurflen erbyn dydd Llun 20fed o Fedi os gwelwch yn dda - wedi arwyddo gyda chaniatâd neu arwyddwch gyda heb eich caniatâd.
  • Neges i ddisgyblion DOSBARTH Y BONT a phlant llawn amser DOSBARTH Y FFRYDIAU - dewch mewn â blychau grawnfwyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.
  • Dewch a’ch beiciau / sgwteri - fe fydd Tara o Sustrans yn dod i helpu datblygu eich sgiliau beicio  gyda Doctor Beic ar ddydd Mercher a dydd Iau.

 

Bwydlen cinio ar wythnos 20/9/21:

Dydd Llun

Cyri Cyw iâr reis Bara Naan

Sgôn Jam Hufen

 

Dydd Mawrth

Grilen Cyw Iâr ffa pob llysiau

Cacen siocled

      

Dydd Mercher

Cinio selsig llysiau

Bisged siocled Sudd

 

Dydd Iau

Pastisho

Salad ffrwythau

 

Dydd Gwener

Pysgod sglodion salad

Rolyn Arctig

 

Cofion cynnes,

Miss M. Lewis     Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Pennaeth