Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 • Covid-19 – Achosion positif o covid-19 - ni ddylai disgyblion sydd â symptomau covid-19 fynychu’r ysgol. Mi fydd angen parhau i hunan ynysu am

5 diwrnod a chael 2 brawf LFD negyddol cyn dychwelyd.

 • Bydd eisiau i`r plant ddod yn eu gwisg ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Gwener os gwelwch yn dda am wythnos hyn.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 20.06.22

Dydd Llun

Peli biff, saws tomato, pasta llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mawrth

Pitsa tatw sate, llysiau salsa

Myffin siocled

Dydd Mercher

Cinio rhost cyw iâr

Cacen siocled crenshlyd

Dydd Iau

Pysgod tatw ffa pob llysiau

Melba eirin wlanog

Dydd Gwener

 Grilen cyw iâr sglodion salad betys

Ffrwyth mewn jeli ac hufen

 

 • Diwrnodau Pontio / Wythnos ar gyfer blwyddyn 6:
  • Ysgol Uwchradd Preseli 20.6.22 – 24.6.22.
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi ac Ysgol Uwchradd Bro Teifi – 30.6.22 ac 1.7.22;
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 24.6.22 ac 8.7.22.

 

 • Diwrnod Hwyl i flwyddyn 5 yn:
  • Ysgol Uwchradd Aberteifi – 12.7.22
  • Ysgol Uwchradd Emlyn – 6.7.22

 

 • Taith Ddysgu Rhieni a Phlentyn – gwahoddir rhieni / gwarcheidwaid i ddod i'r 

ysgol i bori a siarad drwy waith ysgol eich plentyn; nodwch dyddiadau'r i`ch dosbarth

ond os oes brodyr / chwiorydd o ddosbarthiadau eraill gallwch hefyd weld gwaith nhw ar yr un diwrnod:

  • Mehefin 28ain o 1yp ymlaen:                                                                                        

Dosbarth Y ffrydiau   (disgyblion rhan amser 11.00 – 12.00  Llawn amser 1yp)

Dosbarth y Ffynnon                                                                                

Dosabrth y Gorlan

  • Mehefin 29ain o 1yp ymlaen:

Dosbarth y Berllan

Dosbarth y Bont

 • Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – bydd yr ysgol ar gau i blant ar 4ydd o Orffennaf.
 • Mabolgampau ysgol a Raffl Hamperi Gwych 5ed o Orffennaf –

Mabolgampau a Hamperi Gwych os yw'r tywydd yn dderbyniol,

Gorffennaf 12fed os bydd rhaid newid y dyddiad.

 • Trip ar gyfer dosbarthiadau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Miss Williams a

Mrs Hughes ar y 13eg o Orffennaf.

Trip ar gyfer y Cyfnod Sylfaen sef dosbarthiadau Mrs Howells',

Miss Harris a Miss Waters ar 8fed o Orffennaf. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Trip i flwyddyn 6 ar 6ed o Orffennaf.

 • Noson Bant a Chi Blwyddyn 6 ar 14eg o Orffennaf. Mwy o fanylion i ddilyn.
 • Gwyliau’r Haf – mi fydd yr ysgol yn cau am 3:30yp ar ddydd Gwener, Gorffennaf 15fed.
 • Pel droed: Neges i fechgyn sydd yn chwarae neu sydd â diddordeb mewn pel droed. Gweler isod:

Boys Open Talent ID Events - U6/U7/U8 for the 2022/2023 season.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIV6vFiSHkQlGNYcrLPPCuWOLPv8V1VWoS2GJfoYpwr2ft8w/viewform

http://ysgolcenarth.cymru/09661fd7-f252-45d2-991a-8b756a313680" alt="image007.jpg" width="163.5" />

image007.jpghttp://ysgolcenarth.cymru/19097edb-db44-4d19-b48f-40a49450edec" alt="image008.png" width="99.5" />

image008.png

 

   

Jack Chapman
Head of Academy Recruitment

 

 

PHONE / FFÔN: 01792 616600

MOBILE / FFÔN SYMUDOL :  07713 868893


EMAIL / EBOST: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

LIBERTY STADIUM, SWANSEA, SA1 2FA
STADIWM LIBERTY, ABERTAWE, SA1 2FA

 

 

WEBSITE/GWEFAN: www.swanseacity.com

 

Cofion cynnes,

M. Lewis

Pennaeth

........................................................................................