Annwyl rieni/warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Llongyfarchiadau mawr i Miss Lowri Waters ar enedigaeth ei ferch fach. Dymunwn y gorau iddynt.
  • Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth a`ch cyfraniadau i Blant Mewn Angen. Casglwyd £1200 sydd yn swm anhygoel ac yn dal i gasglu!
  • Ydych chi wedi ymaelodi eich plentyn / plant gyda’r Urdd?

Mae 2022 yn argoeli i fod yn flwyddyn brysur a chyffrous yn hanes yr Urdd wrth ddathlu canmlwyddiant.

Bydd manylion Eisteddfod yr Urdd 2022 yn cael ei cyhoeddi’n fuan iawn ynghyd a mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau chwaraeon a chymunedol.

Sut i ymaelodi?

Mae 3 ffordd wahanol o ymaelodi:

fel unigolyn/person ifanc

rhiant (ar ran y plentyn)

arweinydd cangen (ar ran y plentyn).

Ewch i www.urdd.cymru/ymuno a chreu cyfrif yn Y Porth i ymaelodi eich plentyn.

Cynnig arbennig! Eleni, mae`r Urdd yn cynnig aelodaeth am £1 i ddisgyblion sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim. Cofrestrwch i sicrhau cyfle cyfartal i bob plentyn yng Nghymru.

 

Dydd Llun

Tica cyw iar Reis Bara Naan llysiau

Hufen Ia a ffrwythau cymysg

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, pys, llysiau

Cacen siocled saws gwyn

Dydd Mercher

Cinio porc

Sgonen afal a chwstard

Dydd Iau

Bologen sbageti bara garlleg llysiau

Cwci ceirch Llaeth

Dydd Gwener

Byrgyr biff sglodion ffa pob llysiau

Iogwrt

 

  • Cinio Nadolig ar ddydd Iau, 9fed o Ragfyr.

Cofion cynnes,

Miss M. Lewis      

Pennaeth