Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Hoffwn eich hysbysu na fyddwn yn cymryd tymheredd y disgyblion cyn mynd i mewn i`r ysgol o ddydd Llun ymlaen. Byddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn anfon plant adref os byddant yn dangos symptomau. Ni ddylai staff a dysgwyr fynychu'r ysgol os oes ganddynt unrhyw symptomau COVID-19/amrywiolyn Omicron. 

 

  • Urdd Gobaith Cymru / dathlu canmlwyddiant yr Urdd: Dydd Mawrth 25ain o Ionawr – Fel rhan o’r dathlu gwahoddir i`r disgyblion i wisgo ddillad coch, gwyn, gwyrdd ar ddydd Mawrth 25ain o Ionawr.

 

 

Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd Llun i ddydd Iau am £8 y diwrnod. 

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 24.1.22

Dydd Llun 

 

Peli biff pasta saws tomato llysiau

Rolyn hufan ia

Dydd Mawrth 

 

Grilen cyw iâr, waffls, ffa pob, llysiau

Cacen Het 

Dydd Mercher 

Cinio rhost Cyw iar

Teisen frau llaeth ffrwyth

Dydd Iau 

Cawl rolyn

Crymbl a chwstard

Dydd Gwener 

Pysgod, sglodion,  llysiau, salad

Cacen siocled a saws gwyn

 

 

 

 

Cofion cynnes,

M. Lewis