Annwyl rieni/warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Rydym yn ddiolchgar iawn i chi am eich cydweithrediad gyda`r maes parcio. Mi fydd y drefn yma yn parhau ond mae angen gadael lle i`r bysiau a`r tacsis yn yr encilfa.
  • Fe fydd y brechiad ffliw ar y 9fed o Dachwedd 2021.
  • Gwyliau hanner tymor – mi fydd yr ysgol yn cau ar gyfer wythnos o wyliau hanner tymor yn dechrau ar Hydref 25ain.

 

Bwydlen cinio ar wythnos 04/10/21:

 

Dydd Llun

Cig eidion sawrus, pwdyn sir Efrog, llysiau, tatws

Cacen Haf

 

Dydd Mawrth

Pysgod tatw ffa,

Crymbl Cwstard  

 

Dydd Mercher

Cinio rhost porc llysiau tatw

Myffin Llaeth

 

Dydd Iau

Bolognes sbageti bara garlleg llysiau

Cwci siocled Sudd

 

Dydd Gwener

Cwn poeth Sglodion salad llysiau

Iogwrt

 

 

Cofion cynnes,

Miss M. Lewis     Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Pennaeth