Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Croesawir Dosbarth y Berllan nol yn yr ysgol yr wythnos yma.
  • Gwyliau’r Pasg – mi fydd yr ysgol yn cau ar gyfer gwyliau’r Pasg ar ddydd Gwener, Ebrill 8fed ac yn ail agor ar ddydd Llun, Ebrill 25ain. Fe fydd hyfforddiant mewn swydd ar ddydd Gwener 6ed o Fai ac bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion.

                          

Bwydlen am ginio am yr wythnos 04.04.22

Dydd Llun

Pysgod sglodion salad

Cacen siocled a saws gwyn

Dydd Mawrth

Cawl Bara

Crymbl a chwstard

Dydd Mercher

Cinio cyw iâr

Bisged ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

Grilen cyw iâr ffa pob waffls llysiau

Cacen het slic

Dydd Gwener

Peli cig saws tomato pasta llysiau

Rolyn hufen ia

Cofion cynnes,

M. Lewis 

Pennaeth

.....................................................................