Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Hanner tymor yw'r wythnos o 21.2.22 a diwrnod hyfforddi athrawon ar ddydd Llun 28.2.22; bydd plant yn dychwelyd ddydd Mawrth 1.3.22 ar ôl hanner tymor.
  • Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd Llun i ddydd Iau am £8 y diwrnod.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 31.1.22

Dydd Llun

Tica cyw iâr llysiau reis Bara Naan

Ffrwythau cymysg ac hufen ia

Dydd Mawrth

Pysgod Ffa Pob Tatw

Cacen siocled Saws gwyn

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Sgonen afal a chwstard

Dydd Iau

Sbageti Bolognes bara garlleg llysiau

Bisgedi ceirch a llaeth

Dydd Gwener

Byrgyr biff sglodion Ffa pob

Iogwrt

Cofion cynnes,

M. Lewis