Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Hanner tymor yw'r wythnos o 21.2.22 a diwrnod hyfforddi athrawon yw 28.2.22; bydd plant yn dychwelyd ddydd Mawrth 1.3.22 ar ôl hanner tymor.
  • Cynigir clwb ar ôl ysgol rhwng 3.30 a 5.15 pm o ddydd Llun i ddydd Iau am £8 y diwrnod.
  • Helfa Straeon Aberteifi – 19/2/22 – 1/3/22

                                                                                  http://ysgolcenarth.cymru/68ee5b1b-6c55-4292-98da-d1285c47cd75" alt="image008.png" width="91.5" />

                                                                               

  • Cefnogi Wythnos Iechyd Meddwl Plant 7ed- 13eg Chwefror 2022 -Lles y Gaeaf – gwahoddir disgyblion i ddod i'r ysgol ddydd Mercher 9fed o Chwefror'Diwrnod Gwisgo Gwirion' mewn dillad sy'n eu gwneud nhw`n hapus; mae'r ysgol yn codi arian ar gyfer adnoddau i`r Lloches Lles yn yr ardd ac gofynnwn yn garedig am gyfraniad tuag at hyn. 

                                                                  http://ysgolcenarth.cymru/3d0d5fe7-ed55-4051-9930-d929f7028fd7" alt="image009.png" width="208.5" />

Bwydlen am ginio am yr wythnos 07.2.22

Dydd Llun

Pysgodyn tatw ffa pob

Sbwng a chwstard

Dydd Mawrth

Pitsa sglodion salad

Salad ffrwythau

Dydd Mercher

Ccyw iâr sbageti

Cacen creislyd siocled

Dydd Iau

Cinio selsig

Pwdin reis a chwli

Dydd Gwener

Pastisho

Cwci a llaeth

Cofion cynnes,

M. Lewis