Bore da,

Gobeithio bod pawb yn iach. Bu dipyn o helbul yn ddiweddar yn yr ysgol gyda`r dylanwad Covid ar bresenoldeb rhai disgyblion a staff a chyda dim digon o staff cyflenwi; ond erbyn heddiw mae`n edrych fel bydd y rhan fwyaf nol yfory…….sefydlogrwydd gobeithio nawr. Ar ben popeth mae`r we`n sâl hefyd!

Cofion cynnes,

Meinir

Pennaeth