Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

  • Fel rhan o`u gwaith bydd dosbarth Y Bont (Miss Harris) a Dosbarth y Gorlan (Miss Waters) yn mynd a`r plant ar brynhawn dydd Llun 13.2.23 i weld yr Eglwys.
  • Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i ymweld â Chaerdydd ar 10.3.23; yn gadael am 8yb ac yn dychwelyd erbyn 4.30yp. Bydd eisiau i’r disgyblion bod mewn gwisg Ysgol, dod a phecyn bwyd a diod; cot law. Cost am y daith yw £6.00 yr un.
  • Hefyd gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i fynd i Ffair Wyddoniaeth yn Aberystwyth ar 15.3.23 am gost o £3.00 yr un; bydd eisiau pecyn bwyd, gwisg Ysgol. Byddwn yn gadael am 9.00yb ac yn dychwelyd erbyn 3.30yp.
  • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.

  • Nofio y tymor yma:

 

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

16.2.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

2.3.23

Bl 1 a 2                                                                                                          

9.3.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

16.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                                                                                                                                    

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                            Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

Bwydlen am wythnos 13.02.23

Dydd Llun

Spageti bolognes, bara garlleg, llysiau

Cwci ceirch, ffrwythau a llaeth

Dydd Mawrth

Cyw iâr wedi`i lapio, tatw, salad, moron

Sgonen siocled a chwstard

Dydd Mercher

Cinio porc

Yogwrt a ffrwythau

Dydd Iau

Bysedd Pysgod tatw, ffa pob, llysiau

Cacen siocled a saws gwyn

Dydd Gwener

Cwn poeth sglodion salad

Fflapjac afal

  • Gweler isod y linc a phoster am gymorth i deuluoedd:

 

http://ysgolcenarth.cymru/2b26560e-1c83-42e7-8d32-3f02c97ea736" alt="​jpg icon" /> COL  Family Support A5 Flyer-01.jpg

 COL_cymorth_i_deuluoedd-01.jpg

http://ysgolcenarth.cymru/dcd3346b-4854-4d27-abd7-e0c3ddd5c900" alt="Graphical user interface Description automatically generated with low confidence" style="width: 1.6388inpx; height: 2.3263inpx;" />

  • Hanner tymor: 20.2.23 – 24.2.23
  • Diwedd y tymor: 30.3.23
  • Tymor yr Haf: 17.4.23

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth