Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

  • Ymweliadau i Ardd Fotaneg, Llanarthne am £10:

 

Dosbarth y Bont (Miss Harris) 6/6/23

Dosbarth y Ffynnon (Miss R Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters) 8/6/23

Yn gadael ysgol am 8.45yb; angen pecyn bwyd, diod, cot a dim arian poced.

                     Bwydlen am wythnos 15.5.23

Dydd Llun

Pitsa, tatw, llysiau, salsa,

Myffin Persen a siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost cyw iar,

Cacen sioceld crenshlyd a sudd

Dydd Iau

Bysedd pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Eirnen wlanog a hufen ia

Dydd Gwener

Gwjon cyw iar, sglodion, salad, moron wedi`i gratio,

Jeli ffrwyth gyda mŵs

NOFIO TYMOR YMA: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

18.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

25.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

                                       HANNER TYMOR                    HALF TERM

8.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

15.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                   

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                            

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

 

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth