Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

  • Mabolgampau 1yp ar dir yr ysgol ar ddydd Mercher 19.7.23. Bydd angen i blant Dosbarth y Gorlan Miss Carruthers Meithrin rhan amser dod erbyn 1yp yn lle dod yn y bore.

 

  • Mae'r CRhA wedi paratoi raffl i'w gwerthu a dychwelyd os gwelwch yn dda erbyn 17 Gorffennaf a`i dynnu ar 19 Gorffennaf ar ddiwrnod Mabolgampau. Gweler atodiadau.

 

  • Ar ddydd Iau 20.7.23, gwahoddir i`r disgyblion i ddod a gemau bwrdd i chwarae mewn parau / grwpiau yn y bore a disgo i ddathlu gyda Blwyddyn 6 yn y prynhawn. 

 

  • Gweler atodiad am wasanaeth Cerdd 2023 – 2024.

 

  • Neges gan y CRhA - diolch i bawb sydd wedi rhoi gwobrau tuag at y Raffl. Mae hyn yn gyfle gwych i godi arian i'r plant. Dychwelwch daflenni tocynnau ac arian yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mawrth 18 Gorffennaf os gwelwch yn dda.

 

  • Os gwelwch yn dda os ydych chi`n defnyddio`r Clwb ar ôl Ysgol, i dalu am unrhyw ddyledion. Fe fydd Clwb ddydd Mawrth, Mercher a dydd Iau nesaf. 

 

  • Fe fyddwn yn dosbarthu adroddiadau`r plant ar ddydd Llun.

 

  • Atodaf poster wrth OTCoaching am weithgareddau dros yr Haf.

 

 

  • Ynghlwm mae poster ynglŷn â sesiwn prynhawn crefft Sioe Aberteifi y maent yn ei chynnal ddydd Sadwrn 29ain Gorffennaf ar Faes y Sioe. Bydd hwn yn gyfle i blant ddod i greu crefftau i gymryd rhan yn ein hadran Garddwriaeth y Sioe. Rwyf hefyd wedi atodi adran y plant o'r amserlen Garddwriaeth.

 

  • Diwrnod ola`r tymor Dydd Gwener 21ain o Orffennaf – Ysgol yn dechrau blwyddyn newydd ar ddydd Mawrth 5ed o Fedi.
                     Menu for week of 17.7.23
Monday

Pastichio, bara garlleg, llysiau

Pancos ffrwythog

Tuesday

Grilen cyw iar, waffls, ffa pob, llysiau,

Cacen siocled Haf

Wednesday

Selsig, Pwdin Sir Efrog, potatoes, Llysiau

Cwci ceirch, ffrwyth a llaeth

Thursday

Bysedd Pysgod, sglodion, salad

Rolyn hufen ia sbwng

Friday Bwffet

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth