Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

    • Ysgol Feithrin dosbarth Mrs Howells a Miss Carruthers  – mae angen i chi ddod i`r ysgol yn y prynhawn 1.00 yn lle bore ar ddydd Llun a dydd Mawrth
    • Gwahoddir i chi i ddod i weld perfformiad gan y Plant yn Eglwys Sant Lladdedig Cenarth 19.12.22 a 20.12.22 am 2yp. Mynediad am £5. (talu yn y drws)
    • Mae amrywiaeth o wisg ysgol yn yr ysgol i roi bant. Gofynnwch yn y drws os gwelwch yn dda.
    • Gwyliau – ysgol yn cau ar ddydd Mercher 21.12.22 ac yn ail-agor ar ddydd Llun 09.01.23.
  • Dim Clwb Gofal Plant ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 20fed – Dim Clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 21ain (diwrnod ola’r y tymor). 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 19.12.22

Dydd Llun

Sbageti Bolognes bara garlleg, llysiau

Cwci ceirch a llaeth

Dydd Mawrth

Cwn poeth, sglodion, llysiau

Jeli ac hufen ia

Dydd Mercher

Bysedd cwn, tatw, ffa pob, llysiau

Cacen siocled a saws gwyn

Dydd Iau

 

Dydd Gwener

 

 

 

 

Cofion cynnes

M. Lewis

Pennaeth