Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

  • 23.6.23 - Diwrnod hyfforddiant i staff felly bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion am y dydd.
  • Mabolgampau 1yp ar dir yr ysgol ar ddydd Mawrth 27.6.23.

 

  • Trip Dysgu Sylfaen (dosbarthiadau Mrs Howells, Miss Harris) fel a ganlyn: Picnic yn y Parc a Lle Chwarae Moody Calf; 12.7.23; Gadael am 9.30 a dychwelyd erbyn 3 o`r gloch; Cost y Daith - £10. Bydd angen pecyn bwyd a £2 am hufen iâ ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth cysyllter gyda'r athro dosbarth.

 

  • Trip dosbarth y Ffynnon a Dosbarth y Berllan (Miss Williams a Miss Waters) – Bowlio Deg a Pharc yng Nghaerfyrddin ar 6.7.23 am £11.00 yr un; bydd eisiau pecyn bwyd a diod; arian poced am luniaeth.

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Gorlan – bore yn unig (Miss Carruthers);  y Ffrydiau ( Mrs Howells) y Bont (Miss Harris) ar brynhawn dydd Mercher 5.7.23 o 1yp ymlaen.

 

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Ffynnon ac y Berllan (Miss Williams ac Miss Waters) ar brynhawn dydd Gwener 7.7.23 o 1yp ymlaen. 

 

Bydd y plant yn dangos eu gwaith i`r rhieni/gwarcheidwaid.

 

  • Gwahoddir i flwyddyn 5 i ymweld am ddiwrnod hwyl yn Ysgol Aberteifi ar ddydd Mercher 12fed o Orffennaf ac fe fydd bws i fynd a`r disgyblion. 

 

                     Bwydlen am wythnos 19.6.23

Dydd Llun

Sbageti cyw iar, llysiau, bara

Cacen het slic

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Bisged oren ac afal a llaeth

Dydd Iau

Pasta bolognes, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled a sudd

Dydd Gwener

Dim ysgol

NOFIO TYMOR YMA: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                            

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

 

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth