Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 • Newidiadau tymor yr Haf: Bydd newidiadau i rai o`n dosbarthiadau ar ddechrau tymor yr Haf ym mis Ebrill o ganlyniad i gyllid yr ysgol. Fydd rhaid i ni ffarwelio gyda Mrs Emma Hughes ar ddiwedd mis Mawrth.

Ga`i gymryd y cyfle yma i ddiolch iddi am ei gwasanaeth i`r ysgol.

Felly tymor yr Haf eleni fe fydd Miss Carruthers yn dysgu`r dosbarth y Gorlan a Miss Waters yn dysgu Dosbarth y Berllan. 

 • Dydd Gŵyl Ddewi: Gwahoddir i ddisgyblion ddod ar Fawrth 1af yn eu gwisg Cymreig.
 • Cyfarfodydd Cynnydd: Bydd yr athrawon yn cysylltu i wahodd chi i gyfarfod cynnydd eich plentyn / plant ar ôl hanner tymor.
 • Ymweliad: Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i ymweld â Chaerdydd ar 10.3.23; yn gadael am 8yb ac yn dychwelyd erbyn 4.30yp. Bydd eisiau i’r disgyblion bod mewn gwisg Ysgol, dod a phecyn bwyd a diod; cot law. Cost am y daith yw £6.00 yr un.
 • Ymweliad: Hefyd gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i fynd i Ffair Wyddoniaeth yn Aberystwyth ar 15.3.23 am gost o £3.00 yr un; bydd eisiau pecyn bwyd, gwisg Ysgol. Byddwn yn gadael am 9.00yb ac yn dychwelyd erbyn 3.30yp.
 • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.
 • Rygbi: fe fydd blwyddyn 5 a 6 yn cael sesiwn rygbi ar brynhawn dydd Llun 27ain o Chwefror.

 • Nofio y tymor yma:

 

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

2.3.23

Bl 1 a 2                                                                                                          

9.3.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

16.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                                                                                                                                    

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                            Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

Bwydlen am wythnos 27.02.23

Dydd Llun

Pastishio, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Cinio selsig

Ffrwyth mewn jeli

Dydd Mercher

Cawl bara

Pice bach a llaeth

Dydd Iau

Bysedd cwn, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng a chwstard

Dydd Gwener

Pitsa, sglodion, colslo, llysiau

Pawdin reis a chwli

 • Hysbysebion am weithgareddau dros y gwyliau:

image002.pngimage004.png

image005.png

 

http://ysgolcenarth.cymru/8bb0335f-7892-4ed8-8ac0-09f42424fb55" alt="image002.png" width="75.5" style="width: 1.0486inpx;" />                                         http://ysgolcenarth.cymru/9c19a0ca-04af-4b83-9d43-437a9fdfdef6" alt="image004.png" width="75.5" style="width: 1.0486inpx;" />                       

    http://ysgolcenarth.cymru/96cbb115-6979-4e52-b91b-3a22d9a4a236" alt="Diagram Description automatically generated with low confidence" style="width: 1.4861inpx; height: 2.1041inpx;" />

 • Gweler isod y linc a phoster am gymorth i deuluoedd:

 

http://ysgolcenarth.cymru/76eacace-1fa5-4495-80f4-699813325da9" alt="​jpg icon" /> COL  Family Support A5 Flyer-01.jpg

image007.jpg 

http://ysgolcenarth.cymru/b713aef2-30e9-426f-b4ae-2e703e085284" alt="Graphical user interface Description automatically generated with low confidence" style="width: 1.6388inpx; height: 2.3263inpx;" />

 • Hanner tymor20.2.23 – 24.2.23
 • Diwedd y tymor: 30.3.23
 • Tymor yr Haf: 17.4.23

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth