Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

  • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio dros yr wythnos nesaf hefyd.

 

  • Nofio y tymor yma:

 

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                            Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

Bwydlen am wythnos 20.03.23

Dydd Llun

Pastishio, bara garlleg, llysiau

Cwci siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher

Cinio selsig

Ffrwythau mewn jeli

Dydd Iau

Cyw iâr mewn saws melys a sut, reis, Bara Naan, llysiau

Myffin a sudd

Dydd Gwener

Pitsa, sglodion, colslo, llysiau

Pwdin reis a chwli

  • Diwedd y tymor: 30.3.23
  • Tymor yr Haf yn dechrau: 17.4.23

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth