Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

 • Dim Clwb Gofal Plant ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 20fed – Dim Clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 21ain (diwrnod ola’r y tymor).

 

 • Cynnig gan disgybl blwyddyn 6 Ysgol Cenarth sydd â chwaer a oedd yn gyda chancer – 16.12.22 Sock It To Us – opsiynol

(Cefndir Teulu Catherine - "Yn wreiddiol, cafodd Catherine Leukemia pan oedd hi'n 2 a hanner nôl yn 2008. Cafodd ei derbyn i'r ysbyty plant yng Nghaerdydd lle mae'r nyrsys a'r gefnogaeth lle gwych ac ar ôl 3 blynedd hir o chemo roedd hi'n holl glir. Yna nôl Chwefror 2019 daeth y newyddion arswydus eto ei bod wedi cael straen newydd o Leucemia nid ailwaeledd. Y tro yma rownd roedd hi'n lot mwy anodd; nid yn unig i Catherine achos roedd hi'n hŷn ac yn gwybod beth oedd yn digwydd ond roedd ganddi chwaer oedd ddim yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen ac yn methu deall pam bod ei chwaer mewn cymaint o boen a beth oedd yr holl gyffuriau yn ei wneud i'w chwaer. Dyma ble wnaeth elusen Kids with Cancer gamu i'r adwy i helpu ar ôl cael cais am gefnogaeth. Mae'r gweithiwr cymorth i ferched - Anne yn wych bydd hi'n dod i siarad neu'n gwneud therapi chwarae gyda'r merched naill ai gartref neu yn yr ysbyty yn dibynnu ar ble maen nhw ar y pryd ac yn dibynnu ac ar faint o gefnogaeth oedd angen arnynt; i ba mor rheolaidd fyddai hi ac yn ystod y Covid byddai'n gwneud y cyfan dros alwad fideo WhatsApp er mwyn iddi gynnal y tawelwch meddwl bod popeth yn mynd i fod yn iawn. Yn ystod y Covid byddai'n gwneud hynny i gyd dros alwad fideo WhatsApp er mwyn iddi gynnal y tawelwch meddwl bod popeth yn mynd i fod yn iawn a bod popeth yn mynd i fod yn iawn ac yn ystod y Covid byddai'n gwneud y cyfan dros alwad fideo WhatsApp. Roedd wastad rhywun yno y gallen nhw siarad â nhw. Yn ystod Catherine 2il lot o chemo, yr un cyffur, bu'n rhaid iddi fod wedi dechrau lladd y terfyniadau nerfol yn ei choesau ac fe gyrhaeddodd y pwynt ei bod wedi dod i ben mewn cadair olwyn ac yn methu cerdded ac roedd hwn yn gyfnod dychrynllyd go iawn i chwaer yn gweld Catherine fel hyn ond erbyn hyn mae hi wedi gorffen ei chemo. Mae Catherine yn cryfhau llawer nawr ac yn ôl yn cerdded a chwarae rygbi. Mae rygbi wedi bod yn rhan fawr o fywyd Catherine ac mae hi wedi dweud yr holl ffordd drwy'r daith hon na fydd y clefyd hwn byth yn fy atal rhag chwarae rygbi mae wedi ei gwneud hi'n fwy penderfynol nag erioed i gael ei nod. ")

 

             Sanau_Nadolig.png                                                

 

        

  • Cinio Nadolig 07.12.22
  • Diwrnod Siwmper Nadolig 9.12.22
  • Cristingl yng Nghenarth i blant yn unig 13.12.22 i`r plant yn yr ysgol
  • Canu yn y pentref  13.12.22 – 6yh.
  • Gwahoddir i chi i ddod i weld perfformiad gan y Plant yn Eglwys Sant Llawddog Cenarth 19.12.22 a 20.12.22 am 2yp. Mynediad am £5. (talu yn y drws)
  • Gwyliau Nadolig: 22.12.22 – 9.1.23;  Bydd yr ysgol yn cau ar ddydd Mercher 21.12.22 ac yn agor i bawb ar 9.1.23.

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 05.12.22

Dydd Llun

Pastishio, bara garlleg, llysiau,

Cwci siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Bysedd pysgo, tatw, ffa pob, llysiau

Cacen a chwstard

Dydd Mercher

Cinio Nadolig

Dydd Iau

Cyw iâr melys a sur, reis, bara Naan, llysiau

Myffin a sudd

Dydd Gwener

Pitsa, sglodion, colslo, llysiau,

Pwdin reis a cwli