Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion

 

  • Atodaf dyddiadau am wyliau ond fe fydd hyfforddiant mewn swydd ar 31.3.23 a bydd yr ysgol ar gau i blant.
  • Ymddiheuriadau am fethu plannu coed ar dir yr ysgol ar ddydd Llun 16.1.23. Felly y dyddiad nesaf yw 30.1.23

i ddod a welis eto os gwelwch yn dda.

 

  • Os mae newidiadau gyda phwy sy’n casglu eich plentyn, allwch chi roi gwybod i’r Ysgol naill trwy e-bostio,

ffonio neu siarad; hefyd plîs dwedwch yr enw’r plentyn yn llawn ac enw`r person sy’n casglu’r plentyn os

yw’n wahanol i’r arfer.

 

  • Nofio y tymor yma:

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

19.1.23

                                                                                                      Bl 5 a 6

                                                                              wedi`i ganslo achos boeler wedi torri

26.1.23

Bl 1a 2                                                                                              

9.2.23

                                                                                                             Bl 5 a 6

16.2.23

Bl 1 a 2

2.3.23

                                                                                                             Bl 5 a 6

9.3.23

Bl 1 a 2                                                                                                         

16.3.23

                                                                                                             Bl 5 a 6

23.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                             

30.3.23

                                                                                                             Bl 5 a 6Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

  • Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.

Bwydlen am wythnos 23.01.23

Dydd Llun

Sbageti Bolognes, bara garlleg, llysiau

Cwci ceirch a llaeth

Dydd Mawrth

Cyw iâr wedi`i lapio, tatw, salads

Sgonen siocled a ffrwythau sych a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Iogwrt a ffrwyth

Dydd Iau

Pysgod tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng siocled a saws gwyn

Dydd Gwener

Cwn poeth, sglodion, llysiau, salad

Fflapjac afal

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth