Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Dyddiad hanner tymor: 31.10.22 – 4.11.22
  • Dyddiad hyfforddiant staff a bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion: 10.11.22
  • Dyddiad gwyliau Nadolig: 22.12.22 – 9.1.23
  • Nofio – dosbarth Miss Waters / Y Gorlan (derbyn) yn parhau ar ddydd Iau am wythnos arall. Byddwn yn newid y dosbarth i Ddosbarth y Bont ar ôl yr hanner tymor.
  • Bikes / Scooters – gall plant ddod a`i sgwter / feic ar y diwrnod sydd wedi cael ei neilltuo:

Dydd Llun – Dosbatrh Mrs Howells Y Ffrydiau

Dydd Mawrth  – dosbarth Miss Waters Y Gorlan

Dydd Mercher – dosbarth Miss Harris Y Bont

Dydd Iau  – dosbarth Miss Williams Y Ffynnon

Dydd Gwener  – Mrs Hughes` class Y Berllan

  • Rygbi Cymru

Oes gyda chi docynnau i gêm rygbi Cymru yn Stadiwm Principality?

Neu ydych chi yn chwilio am le i aros dros y penwythnos i gwrdd fyny gyda theulu neu ffrindiau?

Rydyn yn agor y drysau i’r cyhoedd i ddod i aros gyda ni yma yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd dros Gyfres yr Hydref yn Stadiwm Principality.

Bydd y gost yn £50.00 (+TAW) y pen y noson ac mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast. Rydym ar gael ar y penwythnosau isod:

  • Tachwedd 11 - 13 (Cymru yn erbyn yr Ariannin)
  • Tachwedd 18 - 20 (Cymru yn erbyn Georgia)

Os hoffech mwy o fanylion, cysylltwch â ni ar yr e-bost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Dewch i gefnogi ein tîm cenedlaethol!

http://ysgolcenarth.cymru/d6b292f5-b5b4-4e00-a8bb-f9b492ce82c9" alt="image001.png" />      Hyfforddiant O.T. dros hanner tymor.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 21.10.22

Dydd Llun

Pits tatw pob, salsa, llysiau

Myffin siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mercher

Cinio cyw iar

Cacen crenshlyd siocled a sudd

Dydd Iau

Pysgod, Tatw, ffa pob, llysiau,

Hufen ia ac erinen wlanog

Dydd Gwener

Cyw iar sglodion moron wedi`i gratio llysiau

Ffrwyth mewn jeli ac hufen

Cofion cynnes,

M. Lewis