Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Sioe Siani Sionc - Ar y 3ydd o Hydref gwahoddir dosbarth Mrs Howells, dosbarth Miss Waters, Blwyddyn 1 a 2 dosbarth Miss Harris  i fynd ar daith i weld Sioe Siani Sionc yn Llangrannog am £5.
  • Mae angen gwisg ymarfer corff ar ddisgyblion Mrs Howells Dosbarth y Ffrydiau ar ddydd Llun os gwelwch yn dda yn ogystal â dydd Mawrth hefyd.
  • Ymarfer corff – i bawb ar bob dydd Mawrth.
  • Nofio – dosbarth Miss Waters / Y Gorlan (derbyn) yn parhau ar ddydd Iau.
  • Bikes / Scooters – gall plant ddod a`i sgwter / feic ar y diwrnod sydd wedi cael ei neilltuo:

Dydd Llun – Dosbatrh Mrs Howells Y Ffrydiau

Dydd Mawrth  – dosbarth Miss Waters Y Gorlan

Dydd Mercher – dosbarth Miss Harris Y Bont

Dydd Iau  – dosbarth Miss Williams Y Ffynnon

Dydd Gwener  – Mrs Hughes` class Y Berllan

Bwydlen am ginio am yr wythnos 26.09.22

Dydd Llun

Cyri, reis, bara naan Llysiau

Fflapjac Afal a sudd

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, waffls, ffa, llysiau

Cacen siocled

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci ceirch Oat ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

 Pasticio, bara garlleg llysiau

Salad ffrwythau

Dydd Gwener

Pysgod, sglodion salad pys

Rolyn sbwng hufen ia

  • Nodyn atgoffa - Gwersyll Yr Urdd Llangrannog – Blwyddyn 5 a 6 (Dosbarth Mrs Hughes)

Gofynnwn yn garedig i chwi anfon blaendal o £30 I’R YSGOL gyda’r bonyn amgaeedig ERBYN 3ydd o Hydref 2022.

  • BETH AM DDOD YN AELOD O URDD GOBAITH CYMRU?

I gystadlu yn yr Urdd mae rhaid ymaelodi. Fe fydd cystadleuaeth Cogurdd cyn bo hir ac bydd rhaid ymaelodi cyn cymryd rhan.

Sut i Ymaelodi?      Dilynwch y linc  Ymuno | Urdd Gobaith Cymru                        

Os ydych wedi ymaelodi llynedd mae’r broses adnewyddu yn syml! Cer i mewn i’r Porth, gwiriwch eich manylion ac yna ewch ymlaen a chliciwch ‘Adnewyddu Aelodaeth’ ger enw’r aelod dan sylw ac yna ymlaen i dalu.

Os ydych yn ymaelodi am y tro cyntaf, bydd angen i chi greu proffil o fewn Y Porth er mwyn cychwyn y broses. Wedi hynny ychwanegwch manylion yr aelod ac yna ymlaen i dalu.

Ar ôl ychwanegu a thalu bydd eich plant yn aelodau o’r Urdd a gelli ddychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio manylion a dros y misoedd nesaf bydd holl weithgareddau a chystadlaethau’r Urdd yn symud i’r Porth, hefyd. 

LlunLlythyr19 9 20222Unwaith y byddwch wedi ymaelodi bydd bathodyn aelodaeth yn cael ei anfon at yr aelod. Ni fydd cardiau aelodaeth eleni.

Mwynhewch y penwythnos.

Cofion cynnes,

M. Lewis