Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

  • Gwahoddir i`r plant i ddod ‘heb wisg’ Ysgol ar ddydd Mercher 29.3.23 am gyfraniad tuag at yr Ysgol.

 

  • Bydd plant Meithrin llawn amser a`r Derbyn (Y Gorlan) yn uno eto'r tymor nesaf fel un dosbarth a bydd yn cael ei ddysgu gan Mrs Howells a Miss Carruthers gyda chymorth dros dro.

 

  • Cadarnheir y bydd y maes parcio yn cael ei ymestyn a bydd y gwaith ar y gweill ar gyfer gwyliau'r haf.  Yn y cyfamser gofynnwn yn garedig i chi barcio yn wynebu tuag allan os yn bosib gan fod gofod yn gyfyngedig.  Gofynnwn hefyd i chi basio'r wybodaeth hon i deulu/ffrindiau sy'n casglu plant o'r ysgol.

 

  • DOES DIM NOFIO WYTHNOS NESAF.


  • Gweler poster o Geredigion Actif:

 

image001.jpg 

 

 

 

 

http://ysgolcenarth.cymru/dca304f2-79bd-43e8-9654-a8e04dcacf7b" alt="Map Description automatically generated" style="width: 2.9444inpx; height: 2.0833inpx;" />

NOFIO TYMOR NESAF: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

20.4.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                   

27.3.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

4.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

11.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

18.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

25.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

                                       HANNER TYMOR                    HALF TERM

8.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

15.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                   

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                            

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

Bwydlen am wythnos 17.04.23

Dydd Llun

Grilen cyw Mercher, waffls, ffa pob, llysiau

Rolyn sbwng hufen ia

Dydd Mercher

Cawl, bara

Sbwng Oren a saws siocled poeth

Dydd Mercher

Cinio cyw iâr

Myffin siocled a sudd

Dydd Iau

Pysgod, sglodion, salad

Cacen siocled crenshlyd a llaeth

Dydd Gwener

Dim ysgol

  • Diwedd y tymor30.3.23 DYDD IAU  Nid yw`r Ysgol ar agor i blant ar ddydd Gwener am fod hi`n ddiwrnod hyffrddiant.
  • Tymor yr Haf yn dechrau ar ddydd Llun  17.4.23

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth