Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

 

 • Atodaf ddogfen, (Manylion-salwch)symbol pdf sy`n rhoi canllawiau i ysgolion a lleoliadau gofal plant eraill, fel meithrinfeydd, ar faterion rheoli heintiau. Mae'r canllawiau yn rhoi cyfnodau o amser a argymhellir clir y dylid cadw disgyblion i ffwrdd o'r ysgol wrth ddioddef o gyflyrau meddygol.

 

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ynghylch:

 • Atal heintiau rhag lledaenu
 • pa glefydau i'w brechu ar gyfer
 • Am ba hyd i gadw plant draw o'r ysgol
 • heintiau megis troed yr athletwr, ffliw, y frech goch Almaenig, llau pen, impetigo, conjunctivitis, TB

 

Atal yr heintiau rhag lledaenu drwy sicrhau:

 • Imiwneiddio arferol
 • safonau uchel o hylendid ac ymarfer personol, yn enwedig golchi dwylo
 • Cynnal amgylchedd glân

 

Mae rhai disgyblion gyda symptomau peswch, gwddf tost, tisian yn yr ysgol ac yn teimlo`n anhwylus iawn, felly cyfeiriwch at y wybodaeth hon wrth ystyried a ddylai eich plentyn fynychu'r ysgol neu pa mor hir i'w cadw i ffwrdd o'r ysgol am pan fydd yn teimlo`n sal.

 

 • Dim Clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 20fed – Dim Clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 21ain (diwrnod ola’r y tymor).
 • Dyddiadau Pwysig:
  • Gwyliau Nadolig: 22.12.22 – 9.1.23;  Bydd yr ysgol yn cau ar ddydd Mercher 21.12.22 ac yn agor i bawb ar 9.1.23.
  • Diwrnod Siwmper Nadolig 8.12.22
  • Cristingl yng Nghenarth i blant yn unig
  • Gwahoddir i chi i ddod i weld perfformiad gan y Plant yn Eglwys Sant Llawddog Cenarth 19.12.22 a 20.12.22 am 2yp. Mynediad am £5.
  • Cinio Nadolig 07.12.22 (dim 14.12.22).

Bwydlen am ginio am yr wythnos 28.11.22

Dydd Llun

Sbageti Bolones, Bara Garlleg, pys, llysiau

Cwci ceirch, ffrwyth a llaeth

Dydd Mawrth

Cyw iâr wedi`i lapio, tatw, salad

Sgonen ffrwythau siocled a chwstard

Dydd Mercher

Cinio rhost porc

Iogwrt a ffrwythau

Dydd Iau

Bysedd pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Sbwng siocled a saws gwyn

Dydd Gwener

Cwn poeth, sglodion, llysiau

Fflapjac afal a sudd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofion,

M. Lewis

Pennaeth