Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

  • 23.6.23 - Diwrnod hyfforddiant i staff felly bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion am y dydd.
  • Mabolgampau 1yp ar dir yr ysgol ar ddydd Mawrth 27.6.23.

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Gorlan - bore yn unig (Miss Carruthers);  y Ffrydiau ( Mrs Howells) y Bont (Miss Harris) ar brynhawn dydd Mercher 5.7.23 o 1yp ymlaen. 

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Ffynnon ac y Berllan (Miss Williams ac Miss Waters) ar brynhawn dydd Gwener 7.7.23 o 1yp ymlaen.

Bydd y plant yn dangos eu gwaith i`r rhieni/gwarcheidwaid.

  • Gwahoddir i flwyddyn 5 i ymweld am ddiwrnod i Ysgol Gyfun Emlyn ar gyfer pontio ar ddydd Mawrth 6ed o Fehefin. Bydd eisiau i`r plentyn blwyddyn 5 gyrraedd erbyn 9:30yb a chael ei gasglu am 2yp. Bydd angen gwisgo dillad ymarfer corff; angen pecyn bwyd a diodydd ond darperir cinio am ddim i`r rhai sy`n arfer cael cinio am ddim.  Gallwch cysylltu a`r ysgol os oes angen ar 01239 710447.

 

  • Gwahoddir i flwyddyn 5 i ymweld am ddiwrnod hwyl yn Ysgol Aberteifi ar ddydd Mercher 12fed o Fehefin ac fe fydd bws i fynd a`r disgyblion. 

 

  • Gwahoddir i fl 4, 5 a 6 i fynd i Glwb Criced Llechryd ar ddydd Mawrth, 6ed o Fehefin; bydd eisiau diod, pecyn bwyd a gwisgo eli haul.

 

  • Ymweliadau i Ardd Fotaneg, Llanarthne am £10:

 

Dosbarth y Bont (Miss Harris) 6/6/23

Dosbarth y Ffynnon (Miss R Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters) 8/6/23

Yn gadael ysgol am 8.45yb; angen pecyn bwyd, diod, cot a dim arian poced.

                     Bwydlen am wythnos 05.6.23

Dydd Llun

Tica cyw iar, reis, bara naan, llysiau

Fflapjac afal, sudd

Dydd Mawrth

Pastishio, bara garlleg, llysiau

Pancos ffrwythau

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci ceirch ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

Grilen cyw iar, ffa pob, waffls, llysiau

Cacen Haf

Dydd Gwener

Pysgod, sglodion, pys a salad

Rolyn hufen ia

NOFIO TYMOR YMA: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

8.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

15.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                            

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

 

Mwynhewch hanner tymor.

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth