Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • NEGES BWYSIG I FLWYDDYN  6 am y dydd Llun 7fed o Dachwedd:

 

Y mae blwyddyn 6 ynghyd  holl ysgolion Ceredigion wedi bod yn creu cerdd gyda’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn seiliedig ar Cwpan Pel-droed y Byd. Gofynnir i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 wisgo cit pêl droed  neu i wisgo coch i gefnogi Cymru, hetiau bwced, sgarff ar 7/11/2022.  Gallen nhw ddod a’r eitemau mewn bag neu ei gwisgo i’r ysgol. Fe fydd criw ffilmio yn dod i’r ysgol i ffilmio’r disgyblion yn perfformio’r gerdd.

 

  • Codi arian i Blant Mewn Angen a`r Ysgol – gwahoddir i’r plant i ddod i’r ysgol heb wisg ysgol ar y 18fed o Dachwedd a dod a rhodd; bydd hanner yr arian codwyd yn mynd tuag Plant Mewn Angen a hanner i’r ysgol.
  • Dyddiad hanner tymor: 31.10.22 – 4.11.22
  • Dyddiad hyfforddiant staff a bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion: 10.11.22
  • Dyddiad gwyliau Nadolig: 22.12.22 – 9.1.23 Bydd ysgol yn cau ar 21.12.22 ac
  • Nofio – dosbarth Miss Harris / Y Bont (bl 1 a 2) yn mynd i nofio ar ddydd Iau. Mae angen cyfraniad o £10 os gwelwch yn dda.
  • Gweithgareddau a Gwersylloedd Chwaraeon sydd yn cymryd lle dros y Gwyliau Hanner Tymor.

sir ceredigion cymraeg

OT Cymraeg

Hyfforddiant O.T. dros hanner tymor.

  • Apel y Pabi Coch — Fe fydd papi Coch ac eitemau amrywiol ar werth yr wythnos ar ôl y gwyliau.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 07.11.22

Dydd Llun

Sbageti Bolognes bara garlleg llysiau

Cwci ceirch, ffrwyth a llaeth

Dydd Mawrth

Cyw iâr wedi`i lapio, tatw, Salad,  llysiau

Siocled sgon a chwstard

Dydd Mercher

Pysgod tatw ffa pob llysiau

Cacen siocled a saws gwyn

Dydd Iau

Dim ysgol

Dydd Gwener

Cwn poeth, slodion, llysiau, salad

Fflapjac afal

 

Mwynhewch eich wythnos.

 

Cofion cynnes,

M. Lewis