Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion
  • A wnewch chi y rhieni / gwarcheidwaid ymateb i`r holiadur isod os gwelwch yn dda:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k9VKttFG7BNIuL5Tp0WSZc1UOUYxRjlLU01LUE1QUzNTRzI4SzlORFZFRy4u

  • Nofio y tymor yma:

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

9.2.23

Bl 1 a 2                                                                                                         

16.2.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

2.3.23

Bl 1 a 2                                                                                                          

9.3.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

16.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                                                                                                                                    

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                            Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

  • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.

Bwydlen am wythnos 06.02.23

Dydd Llun

Peli cig, pasta, llysiau,

Crymbl a chwstard

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, tatw hash brown, ffa pob, llysiau

Sbwng hufen ia

Dydd Mercher

Cinio cyw iâr,

Myffin siocled a sudd

Dydd Iau

Cawl, bara,

Sbwng oren a saws siocled

Dydd Gwener

Pysgodyn, sglodion, salad

Cacen crenshlyd siocled a llaeth

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth