Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

  • Dydd Llyfr y Byd: Fe fyddwn yn dathlu Diwrnod y Llyfr wythnos nesaf yn lle yfory. Ar ddydd Mercher 8fed o Fawrth gofynnir i ddisgyblion ddod â'u hoff lyfr / comig a gwahoddir nhw i wisgo gwisg o'u hoff gymeriad.
  • Ymweliad: Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i ymweld â Chaerdydd ar 10.3.23; yn gadael am 8yb ac yn dychwelyd erbyn 4.30yp. Bydd eisiau i’r disgyblion bod mewn gwisg Ysgol, dod a phecyn bwyd a diod; cot law. Cost am y daith yw £6.00 yr un.
  • Ymweliad: Hefyd gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i fynd i Ffair Wyddoniaeth yn Aberystwyth ar 15.3.23 am gost o £3.00 yr un; bydd eisiau pecyn bwyd, gwisg Ysgol. Byddwn yn gadael am 9.00yb ac yn dychwelyd erbyn 3.30yp.
  • Beicio - Gwahoddir i flwyddyn 5 a 6 i gael gwersi beicio ar yr wythnos 13.3.23.
  • Rygbi: fe fydd blwyddyn 5 a 6 yn cael sesiwn rygbi ar brynhawn dydd Llun 27ain o Chwefror.

  • Nofio y tymor yma:

 

Nofio / Dydd Iau

Dosbarthiadau    Miss Harris - Bl 1 a 2            Mrs Hughes - Bl 5 a 6

Mrs Howells a Miss Carruthers Y Ffrydiau / Dosbarth y Gorlan - Miss Waters

9.3.23

                                                                                                           Bl 5 a 6

16.3.23

Meithrin Llawn amser / Derbyn Y Gorlan                                                                                                                                     

23.3.23

                                                                                                            Bl 5 a 6

30.3.23

                                                                                                             Nofio  £10.00 am 6 wythnos. Gallwch chi sicrhau bod enw ar wisg Ysgol eich plentyn.

 

Bwydlen am wythnos 06.03.23

Dydd Llun

Peli cig mewn saws tomato, pasta, llysiau

Crymbl afal a chwstard

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, waffls, ffa pob, llysiau

Roly sbwng hufen ia

Dydd Mercher

Cinio cyw iar

Myffin siocled a sudd

Dydd Iau

Cyri cyw iar, reis, bara Naan, llysiau

Myffin a llaeth

Dydd Gwener

Bysedd Pysgod, sglodion, salsa

Cacen crenshlyd siocled a llaeth

  • Diwedd y tymor: 30.3.23
  • Tymor yr Haf: 17.4.23

 Cofion cynnes,

 

M. Lewis 

Pennaeth