Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

 

  • Rydym fel Ysgol a`r Llywodraethwyr Ysgol Cenarth yn dymuno`n dda ac yn diolch i Mrs Emma Hughes am ei holl waith gyda blwyddyn 5 a 6.
  • Please see attached poster on a project to increase space for growing fresh vegetables to help low Income families in the area and a crowdfunding campaign has been set up.

 

  • Prydau sgol am ddim I ddisgyblion blwyddyn 3 a 4:

Ym mis Ebrill 2023, bydd prydau ysgol am ddim yn cael ei gynnig i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 yn ysgolion Ebrill.

Yn dilyn cyllid Llywodraeth Ebrill, cyflwynodd Cyngor Sir Ebrill gam cyntaf Prydau Ysgol Am Ddim i bob disgybl yn Nosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ym mis Medi 2022, fel rhan o gynllun y Llywodraeth i gynnig prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd erbyn mis Medi 2024.

O ddydd Llun, 17 Ebrill 2023, byddwn yn symud ymlaen i’r cam nesaf y broses sy’n golygu y bydd disgyblion ym mlynyddoedd 3 a 4 hefyd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mewn ymateb I’r cynnydd parhaus mewn costau byw, mae hwn yn gam positif ymlaen o ran sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn mynd yn llwglyd sgol yr sgol ac yn mynd I’r afael â thlodi yn ein Sir.

Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo I weithredu’r sgoln hwn yn gyflym a byddem yn gofyn am eich amynedd wrth I ni feithrin y gallu I sicrhau gweithrediad graddol llwyddiannus a gweithio tuag at gyflwyno’r sgol gyfan yn raddol dros y tair blynedd nesaf.

                     Bwydlen am wythnos 17.4.23

Dydd Llun

Tica cyw iar, reis Bara Naan, llysiau

Fflapjac afal a sudd

Dydd Mawrth

Grilen cyw iar, tatw hash, ffa pob, llysiau

Cacen siocled Haf

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci ceirch a llaeth

Dydd Iau

Pastishio, bara garlleg, llysiau

Pancos a ffrwythau

Dydd Gwener

Pysgod sglodion salad

Rolyn mafon hufen ia

NOFIO TYMOR NESAF: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

20.4.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

27.3.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

4.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

11.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

18.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

25.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

                                       HANNER TYMOR                    HALF TERM

8.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

15.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                            

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

  • Diwedd y tymor: 30.3.23 DYDD IAU.  Nid yw`r Ysgol ar agor i blant ar ddydd Gwener am fod hi`n ddiwrnod hyfforddiant.
  • Tymor yr Haf yn dechrau ar ddydd Llun 17.4.23.
  • Mwynhewch y gwyliau.

http://ysgolcenarth.cymru/53e704ad-14be-4a62-867e-34d3d7bb87f2" alt="image001.jpg" style="width: 3.5763inpx; height: 2.0138inpx;" />

Cofion cynnes,

Fit_Fed.jpg

M. Lewis

Pennaeth